2017-11-04 93 views
8

TemplateField s ile GridView kullanıyorum.TemplateField öğesinin başlık metni nasıl merkezi olarak hizalanır?

TemplateField öğesinin başlığını metne hizalamak için HeaderStyle-HorizontalAlign="Center" kullanmayı denedim ancak çalışmıyor.

<asp:TemplateField HeaderText="Events" HeaderStyle-HorizontalAlign="Center" 
  ItemStyle-HorizontalAlign="Center"> 
</asp:TemplateField> 

TemplateField öğesinin başlık metnini nasıl ortalayabilirim?

ItemStyle-HorizontalAlign="Center" Merkezi hizalama, TemplateField öğelerini hizalamada doğru şekilde çalışıyor.

Herhangi bir yardım gerçekten takdir edilecektir!

cevap

1

ben HeaderTemplate bir <center> etiketi kullanılır hangi sorunu çözdü bir yol bulduk (Sadece işaretli Çünkü) o Bootstrap th elemanları text-align: center 3 varsayılan biliyorum temStyle-HorizontalAlign = "Merkez" çalışıyor olmalı. Sadece gridview stillerinizin ana stil sayfasından miras aldığını unutmayın. Anlamı, ızgara görünümünüzün, certer hizalaması olmayan en az bir ana stili vardır. Sorununuzun geldiği yer bu olmalı.

2

Yeni bir WebForms çözümü oluşturdum ve yalnızca css stillerinin koduma müdahale etmediğinden emin olmak için önyüklemeyi kaldırdım. Sorunu yeniden üretmek için yaptığım şey bu.

aspx: Gördüğünüz gibi

<asp:GridView runat="server" ID="grid" Style="width: 500px;"> 
  <Columns> 
   <asp:TemplateField HeaderText="FirstName - TemplateField"> 
   <ItemTemplate> 
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Bind("FirstName") %>'></asp:Label> 
   </ItemTemplate> 
   </asp:TemplateField> 
  </Columns> 

</asp:GridView> 

, ben herhangi bir ek css stilleri kalmadan tek bir TemplateField tanımladınız.

CodeBehind: Ben sadece bir demo ızgara oluşturmak için 10 kukla öğeleri iade ediyorum

public partial class _Default : Page 
{ 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 
   grid.DataSource = GetPersons(); 
   grid.DataBind(); 
  } 

  public IEnumerable<Person> GetPersons() 
  { 
   for(int i = 0; i< 10; i++) 
   { 
   yield return new Person { FirstName = $"John{i}", LastName = "Doe", Age = i }; 
   } 
  } 
} 

. Sıradışı bir şey yok. Gördüğünüz gibi

enter image description here

, başlıklar, varsayılan olarak ortalanır:

Bu

Krom ve Internet Explorer sonucudur. Ve bu hem -BoundFields ve TemaplateFields için.

Bu sizin için uygun değilse, başka stil sayfalarının stillerinizi etkileyip etkilemediğini kontrol etmenizi öneririz. Sağ tarafından

<asp:TemplateField ItemStyle-HorizontalAlign="Center"> 
  <HeaderTemplate> 
   <center> 
   Events 
   </center> 
  </HeaderTemplate> 
<asp:TemplateField> 
+0

Soruma "HeaderStyle-HorizontalAlign" çalışmıyor. Cevap için teşekkürler. – AsifAli72090

+0

Zaten yazdım, muhtemelen başka bir stil onu geçersiz kılıyor. – Marco

+0

Sorunu çözdüğünüz için teşekkürler! – AsifAli72090

5

<center> etiketi HTML 4.01 önerilmiyor ve HTML5 desteklenmeyen - Yayınladığınız çalışma kod olabilir "CSS-ified" şöyle:

<asp:TemplateField ItemStyle-HorizontalAlign="Center"> 
  <HeaderTemplate> 
   <asp:Panel style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> 
   Events 
   <asp:Panel> 
  </HeaderTemplate> 
<asp:TemplateField> 

(Not: Panel ASP.Net eşdeğerdir <div>.)

burada hafif bir iyileşme başka yerde tekrar kullanılabilir, böylece stil için bir CSS sınıfı tanımlamaktır:

.center { 
  margin-left: auto; 
  margin-right: auto; 
  text-align: center; 
} 
... ve satır içi stil kullanmak yerine panelinden başvuru:

<asp:Panel CssClass="center">