2017-11-07 64 views
9

Ben React ile Apollo istemci sürüm 2 ile ilgili bir sorun var. (https://www.apollographql.com/docs/react/)React ile Apollo istemcisi 2 sorgu yapamadı

Ben kurulum Apollo istemci docs göre, ben GraphQl sunucuda sorgu yapamaz, bu yükseltir hatası:

Uncaught (in promise) TypeError: _super.call is not a function 
  at new ObservableQuery (ObservableQuery.js:36) 
  at QueryManager.watchQuery (QueryManager.js:393) 
  at QueryManager.js:420 
  at new Promise (<anonymous>) 
  at QueryManager.query (QueryManager.js:418) 
  at ApolloClient.query (ApolloClient.js:86) 
  at Object._typeof (index.js:21) 
  at __webpack_require__ (bootstrap 4164d2c8f7d280e544dd:19) 
  at Object.<anonymous> (location.js:34) 
  at __webpack_require__ (bootstrap 4164d2c8f7d280e544dd:19) 
burada

Kodum:

import { ApolloClient } from "apollo-client"; 
import { HttpLink } from "apollo-link-http"; 
import { InMemoryCache } from "apollo-cache-inmemory"; 
import gql from "graphql-tag"; 
const client = new ApolloClient({ 
  link: new HttpLink({ uri: "https://q80vw8qjp.lp.gql.zone/graphql" }), 
  cache: new InMemoryCache() 
}); 
client 
  .query({query: gql`{hello}`}) 
  .then(console.log); 

herkes Olabilir Bu sorunun çözümünde bana yardımcı olun

+1

Bundan böyle bir şey var mı? Uygulamanızın geri kalanı neye benziyor? Webpack kullanıyor musunuz? – Dan

+0

Bu sorunu da yaşıyorum. Oldukça önemli bir sorun ve birkaç ay oldu :( – swyx

cevap

1

Yasal Uyarı: Yanıtım, benden aynı sorunu yaşadığınızı varsayar.

Tam olarak burada olup bitenlerden emin değilim, ancak Windows'taki web paketi ile ilgili bir sorun gibi görünüyor. Bir MacBook Pro'yu Parallels (Windows 10) üzerinde çalıştıracak kadar şanslıyım. Bu yüzden, Windows projemi Windows yerine Mac’e karşı Windows Server’ı çalıştırarak bu sorunun üstesinden gelebildim.

Tam bir yanıt değil, bir ipucu ve etrafta çalışın.

Mac'te yapılamıyorsanız, bu kısa vadede çok yardımcı olmaz. Henüz yapmadıysanız Apple'a geçiş yapmayı düşünmenin bir nedeni daha var;)

Probs, sorunun çözümü https://github.com/webpack/webpack/issues almak için web paketi ekibi ile ilgili bir soruyu günlüğe kaydetmelidir, ancak bu çalışma şu ana kadar bana ulaşacaktır, devam edecek

+0

Linux Mint kullanıyorum.Micro'da daha önce aynı yapılandırmayı test ettim ve çalışıyor. –

+0

Yani apollo/webpack şu anda Windows ve Linux ile çalışmıyor, sanırım – Dan

+0

sadece bir pencere sorunu değil, aynı zamanda bu mac üzerinde aynı kurulum. – swyx