2017-10-30 115 views
5

tarihinde üye işlevini yerine getirmek için aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:Symfony'nin - dizideki

public function getUserMediaAction(Request $request) 
{ 
  $data = $this->decodeToken($request); 
  $username = $data['email']; 
  $user = $this->getDoctrine()->getRepository('ApplicationSonataUserBundle:User') 
    ->findOneBy(['email' => $username]); 
  $idUser = $user->getId(); 
  $media = $this->getDoctrine()->getRepository('ApplicationSonataUserBundle:User') 
    ->findNewbieAllData($idUser); 

  return new JsonResponse(['media' => $media->getPath()]); 
} 

findNewbieAllData:

public function findNewbieAllData($id_newbie) 
{ 
  $sql = "SELECT m 
   FROM ApplicationSonataUserBundle:User u 
   JOIN ApplicationSonataUserBundle:Media m 
   WHERE u.id=?1"; 

  $query = $this->getEntityManager() 

    ->createQuery($sql) 
    ->setParameter(1, $id_newbie); 

  $result = $query->getArrayResult(); 
  return $result; 
} 

maalesef aşağıdaki hata verir:

Call to a member function getPath() on array 

Stack Trace 

in src\CoolbirdBundle\Controller\UserController.php at line 97 - 
   $media = $this->getDoctrine()->getRepository('ApplicationSonataUserBundle:User') 
     ->findNewbieAllData($idUser); 
   return new JsonResponse(['media' => $media->getPath()]); 
  } 

herkes misiniz Bu sorunu nasıl çözebileceğime dair bir fikriniz var mı lütfen?

return new JsonResponse(['media' => $media[0]['path']]); 

cevap

1

Yöntem ile findNewbieAllData hidratlar verileri: Bu denemelisiniz var_dump çıktı baktığımızda:

return new JsonResponse(['media' => $media[0]->getPath()]); 

Düzenleme: